از مــا بدونید …

دن کافه

دن کافه

زمان، در بهارِ زیبایِ چَشم هایی آشِناست
 
قَراری به نور
 
قَدَم زَنان، رَهیــ دَن
وَعده ما دَمیــ دَن “غوغایی به نِشاط “

ما کجاییم ؟
...
تا رویداد بعدی دَن کافــه
0
0
0
0
روز
0
0
ساعت
0
0
دقیقه
0
0
ثانیه
دن کافه

چه جای گل

که تو لبخند میزدی با مهر
دن کافه

دور از انتظار

تو پاییز هم شکوفه میدیم
دن کافه

فضای خانه

پر از عطر آشنایی بود
دن کافه

بدون شرح …

از کافه گالری دن

دَن

“غوغای به نشاط”